“Wist u dat maar liefst 1 op de 5 mensen in Amsterdam in armoede leeft?”

  1. Stichting Samen is niet alleen is in 2012 opgericht door Jurre van de Kamp. Het begon als een eenmanszaak met een kleine subsidie vanuit de gemeente. Mede door zijn ervaring als medecoördinator van de voedselbank in Amsterdam Zuid kwam Jurre veel in aanraking met mensen in armoede.

Deze mensen hebben niet genoeg geld om kleren, eten en drinken te kopen. Kortom om zich van de eerste levensbehoeften te voorzien. Armoede is echter meer dan een gebrek aan financiële middelen, het heeft ook invloed op het sociale leven. Mensen schamen zich, eten ongezonder, kunnen hun kinderen niet geven wat ze verdienen en raken in een sociaal isolement. Wij richten ons op individuen en gezinnen die onder of nabij de armoedegrens leven. Doel is om mensen op verschillende manieren beter inzicht te geven in hun eigen kunnen en het individu of gezin zelfredzamer te maken zodat zij (weer) deel kunnen uitmaken van de participatiemaatschappij.

SINA houdt zich bezig met armoedebestrijding in Amsterdam.

Al onze projecten zijn gericht op het ondersteunen van mensen die leven in armoede. De projectteams bieden ondersteuning op maat bij hulpvragen vanuit diverse leeftijdsgroepen met hun specifieke behoeftes. Thema’s die we aanpakken variëren van voorzieningen voor baby’s (luierfonds), zwemles, muziekles of een sportabonnement voor kinderen, tot het bieden van praktische steun aan alleenstaanden, het vinden van een participatieplek voor herintreders, en zorg voor ouderen. Zo gaan we o.a. op bezoek bij kwetsbare gezinnen om basisvoorzieningen voor hun kinderen te regelen en een plan van aanpak te maken op basis van hun hulpvraag. Daarnaast biedt SINA bij de maatjesprojecten stageplekken voor studenten om praktijkervaring op te doen, gerelateerd aan hun opleiding.

Jurre van de Kamp

Director

Made xids © 2021 – Jesse, the Walking Man